Okręg Kujawsko – Pomorski PZN objął patronatem studia podyplomowe pn. „Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności”, które od 1 października br. startują na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nowo stworzony kierunek to jedne z pierwszych tego typu studiów podyplomowych w Polsce. Przygotowują do pełnienia funkcji specjalisty ds. dostępności. A zgodnie z ustawą organy administracji państwowej i samorządowej mają obowiązek powołania pracownika na to stanowisko. To dotyczy każdego urzędu w kraju.

Studia przygotowują do zdobycia odpowiednich kompetencji, aby realizować zadania programu rządowego: Dostępność Plus. Ale to nie wszystko - na studiach zaprezentowane zostaną też informacje o uniwersalnym projektowaniu oraz zarządzaniu dostępnością przy wykorzystaniu nowych mediów.

Źródło: https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/kierunek/zarzadzanie-dostepnoscia/