Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w wywiadzie rozmawia na temat nowo wprowadzonego programu lekowego terapii cukrzycowego obrzęku plamki żółtej. Redakcja Rynku Zdrowia w swoim artykule zapytała o opinię o programie przedstawicieli organizacji pacjentów.

− Polski Związek Niewidomych od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, zabiegając o to, aby dostępność do leczenia różnych schorzeń wzroku była w kraju coraz lepsza. Niezmiernie cieszymy się z tego, że nasze postulaty i współpraca ze specjalistami w dziedzinie okulistyki, a także przedstawicielami resortu zdrowia doprowadziły do uruchomienia programu leczenia cukrzycowego obrzęku plamki. Informacja o rozpoczęciu programu przekazana przez pana prof. Marka Rękasa, krajowego konsultanta ds. okulistyki, z którym również współpracujemy jako rzecznicy osób niewidomych i słabowidzących chorych na cukrzycę, jest przełomowym komunikatem dla wielu z nich – powiedziała Anna Woźniak-Szymańska.

W nowym programie wprowadzonym dla pacjentów z tym schorzeniem są leki każdego typu, łącznie ze sterydami. Zastosowane będą nowoczesne terapie zgodne ze światowymi standardami, które mogą uchronić wielu chorych przed utratą widzenia. W Polsce na cukrzycę cierpi ponad 2 mln osób, 14 proc. z nich choruje na DME.

− Bardzo nam zależy na dostępności tego leczenia dla pacjentów. Na tym, by wszystkie osoby zagrożone ślepotą z powodu cukrzycowego obrzęku plamki, kwalifikujące się do programu, uzyskały takie leczenie. Będziemy szeroko informować o tym programie w naszych mediach społecznościowych, a także w czasopismach wydawanych w wersjach dostępnych dla osób słabowidzących i mediach publicznych […] – dodała prezes ZG PZN.

Cały artykuł można przeczytać na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/Okulistyka/Osoby-z-cukrzycowym-obrzekiem-plamki-juz-nie-beda-tracic-wzroku-Pacjenci-dziekuja,223060,14.html