7 listopada odbył się XX Zjazd Delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych. Prezesem Zarządu Okręgu został Piotr Łożyński. Wiceprezesami: Grażyna Kocisz, Janina Maksymowicz, Jan Otręba, Irena Szwedzik. Funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgu pełnić będzie Krystyna Krajewska.