W przychodni PZN odbyło się 6 grudnia br. spotkanie z Maciejem Miłkowskim, wiceministrem zdrowia i prof. Markiem Rękasem, krajowym konsultantem ds. okulistyki. Prezes ZG PZN wraz ze specjalistami rozmawiał na temat systemowego wsparcia rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

Ze strony Polskiego Związku Niewidomych w spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, Teresa Kłys, dyrektor przychodni PZN, Małgorzata Pacholec i Elżbieta Oleksiak, specjalistki z Instytutu Tyflologicznego PZN.

W trakcie rozmowy podejmowano takie tematy, jak:

− weryfikacja standardów i metod realizacji rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach świadczenia gwarantowanego z zakresu rehabilitacji leczniczej;

− zmiany dotyczące refundacji soczewek okularowych i pomocy optycznych oraz kryteriów ich przyznawania;

− włączenie do zawodów wykonywanych w ochronie zdrowia, profesji związanych z rehabilitacją osób niewidomych i słabowidzących.

Po zakończonej rozmowie, wiceminister Maciej Miłkowski i prof. Marek Rękas z dużym zainteresowaniem obserwowali zajęcia rehabilitacyjne, m.in. usprawnianie widzenia, prowadzone w przychodni.

− Dziękujemy za wizytę, był to niezwykły prezent mikołajkowy – podsumował spotkanie Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN.