Możliwości dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd”

1. Co można dofinansować?

Moduł I – pomoc w uzyskaniu dofinansowania w 2020 roku do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w poniższych obszarach:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką np. dziennego opiekuna, niani czy punktu przedszkolnego.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internet

2. Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Każdy, kto:

- posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

- jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,

lub

- posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu wzroku,

- jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

lub

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu,

- jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

3. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o dofinansowaniu?

strona Pfron

MOPR Poznań