Polski Związek Niewidomych we współpracy z firmą Alcon Polska przeprowadził pod koniec 2021 r. kampanię informacyjno-edukacyjną „Mamy zaćmę na oku”. W ramach tej akcji wykonano bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku choroby w 10 miastach w Polsce. Wyniki wskazują, że zmniejsza się liczba przeprowadzanych operacji usunięcia zaćmy.

Dane zebrane w ramach tej inicjatywy pokazują, że na spadek liczby operacji ma wpływ utrudniony dostęp do poradni okulistycznych i wizyt POZ. Co więcej, pandemia COVID-19 również się do tego przyczyniła.

Jak czytamy w raporcie: „Liczba zabiegów usunięcia zaćmy refundowanych przez NFZ spadła w 2020 r. o ok. 35% w porównaniu do roku 2019 (233 tys. vs 355 tys.), a w 2021 r. wykonano ich ok. 270 tys., co tylko nieznacznie przewyższa liczbę zabiegów wykonywanych w 2020 r.”.

Przebadano łącznie 600 osób, w tym 367 kobiet i 233 mężczyzn w wieku od 26 do 92 lat. U 33% pacjentów zdiagnozowano zaćmę w różnych stadiach zaawansowania (8% – to zaćma zaawansowana, 25% – zaćma w początkowym stadium). Tak wysoki odsetek osób, u których rozpoznano chorobę, potwierdza obawy o narastający problem z dostępem do diagnostyki okulistycznej.

Z badań wynika, że: „Utrudniony kontakt z POZ i AOS sprawia, że Polacy w przypadku problemów ze wzrokiem szukają pomocy w łatwiej dostępnych miejscach – korzystają z konsultacji u optyka lub optometrysty, a nierzadko na własną rękę kupują okulary korekcyjne dostępne w dyskontach czy drogeriach”.

– Bardzo ważne jest podjęcie działań na rzecz lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia zaćmy oraz zwiększenia wiedzy na temat samej choroby wśród pacjentów i ich rodzin – apeluje Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN.

Więcej informacji m.in. o długu zdrowotnym, wskazówkach związanych z uzyskaniem skierowania na zabieg usunięcia zaćmy refundowany przez NFZ czy trudnościach w dostępie do diagnostyki znajduje się w poniższym załączniku.

O operacji zaćmy i samej chorobie pisaliśmy na stronie: https://pzn.org.pl/operacja-zacmy-mozliwa-w-wojskowym-instytucie-medycznym/.

 Plik pdf z raportem z akcji Mamy zaćme na oku otwarcie w nowej zakładce