Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie mają ogromny wpływ na polepszenie jakości życia i funkcjonowanie osób z poważnymi schorzeniami wzroku. Sztuczna inteligencja bardzo ułatwia nam wykonywanie codziennych czynności, o czym świadczą liczne, coraz bardziej pomysłowe urządzenia.

30 sierpnia br. w Polskim Związku Niewidomych siedem osób z dysfunkcją narządu wzroku wzięło udział w testowaniu innowacji społecznej pod nazwą „Multi Space Sensor”, realizowanej przez Fundacja MARS ze środków grantu otrzymanego w ramach projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Jednym z priorytetów Fundacji Mars jest udzielanie wsparcia ambitnym osobom, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go rozwijać w Polsce oraz za granicą.

Czym jest czujnik MSS?

Multi Space Sensor jest to mały, przenośny przyrząd, którego zadaniem jest wykrywanie przeszkód w zakresie dystansu i wysokości dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy czujnik posiada własne zasilanie i jest ładowany w bazie dokującej 5 sensorów na raz. Dla uzyskania jak najlepszych pomiarów odległości i wysokości przeszkód zastosowano urządzenie do pomiaru lub określenia orientacji przestrzennej (żyroskop). Każdy sensor jest zintegrowany zaczepem, który odbiorca zakłada na buta. Czujnik zbiera dane z otoczenia i informuje odbiorcę o przeszkodzie, jej bliskości i wysokości poprzez wibracje.

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej zaprojektowali prototyp czujnika, który jest obecnie w początkowej fazie testów. Pierwsze rozwiązania pokazały, że jest jeszcze wiele do dopracowania. W przyszłości planowane są kolejne testy innowacji.