Przerwa

16:00 PHD Deborah Taub University of North Carolina, Greensboro (USA) Building Inclusive Opportunities to Learn through Universal Design for Learning (UDL)

16:30 prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Inkluzja czy iluzja inkluzji?

17:00 dr Wacław Rosa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Osoby z niepełnosprawnościami, a wymiar sprawiedliwości w Polsce od XVI do XVIII wieku.

17:30 dr Monika Pyrczak-Piega Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (PL) Samoocena i wykształcenie młodych kobiet z niepełnosprawnościami w rodzinach nuklearnych
28.09.2022

13:30 dr Joanna Klonowska Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (PL) Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

14:00 prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg Uniwersytet Rzeszowski (PL) Postawy wobec niepełnosprawności i inkluzji na przykładzie badań studentów studiujących w Rzeszowie

14:30 Ansab Khalid, Head of Department Ivy College of Management Sciences (Pakistan)
Novel brief psychotherapeutic Intervention

15:00 PHD Patric Jachyra Durham University, Department of Sport & Exercise Sciences (UK) and University of Toronto (CA) Promoting physical activity for disabled students
PRZERWA

16:00 prof. dr hab. Marzenna Zaorska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (PL) Student/studentka z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (głuchoniewidomy/głuchoniewidoma) – bariery, ograniczenia, możliwości

16:30 PhD Special Education John Wheeler East Tennessee State University (USA) Promoting the Social Significance and Acceptability of Person-Centered Goals

17:00 mgr Anna Szydło Biuro Osób Niepełnosprawnych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Nowe technologie wykorzystywane przez studentów z niepełnosprawnościami

17:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska

Poniżej zamieszxczamy link do programu konferencji w pliku pdf.

Dokument otwiera się w nowej karcie
Konferencja INKLUZJA_Program_PL