Podczas XVII Forum Organizacji Pacjentów minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył 17 przedstawicielom organizacji pacjenckich odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz trzy nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta”.

Pierwszą część spotkania zainaugurował ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który powitał uczestników, a także podziękował wszystkim, którzy na co dzień wspierają pacjentów. Podczas inauguracji odbyło się również uroczyste wręczenie odznak honorowych Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Jedną spośród nagrodzonych została Małgorzata Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska.

– Organizacje pacjentów nie tylko zachęcały do profilaktyki, lecz także tłumaczyły i pomagały tym osobom, które z jednej strony są dotknięte chorobą, z drugiej zaś muszą się na nowo odnaleźć w swoim życiu – powiedział minister.

Stałym elementem Forum jest wręczanie nagród „Dla Zdrowia i Pacjenta”, które są przyznawane od 2020 r. Ich inicjatorem jest Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wyróżnienia są przyznawane organizacjom pacjentów, które w szczególny sposób zaangażowały się w pomoc na rzecz chorych. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach. Laureatami w 2023 r. zostali:

  • w kategorii Profilaktyka: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej – nagrodę odebrała Małgorzata Źródlak, prezes Stowarzyszenia;
  • w kategorii Prawa i Bezpieczeństwo Pacjenta: Fundacja Iskierka – wyróżnienie otrzymała Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji;
  • w kategorii Wolontariat i Działalność Społeczna: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „Ecoserce” – nagrodę wręczono Agnieszce Wołczenko, prezesowi Stowarzyszenia.

Wszystkim laureatom gratulujemy!