18 edycja Międzynarodowej konferencji na temat nowoczesnej rehabilitacji, samodzielności i mobilności − International Mobility Conference (IMC 18) odbędzie się w dniach 22−25 maja br. w Warszawie. Tematem będzie „Informacja, skutkująca mobilnością i sprawnością”.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, a jej interdyscyplinarny charakter stanowi okazję do omówienia postępu w rehabilitacji oraz orientacji i mobilności dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku. W ramach przygotowań Fundacja Szansa dla Niewidomych powołała Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy. Konferencja jest organizowana we współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Uczestniczą w nich zarówno wykładowcy akademiccy, jak i praktycy zajmujący się rehabilitacją osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Mobilności odbyła się w 1979 r. we Frankfurcie. Wydarzenie odbywa się co dwa, trzy lata w różnych krajach. Spotkania odbywały się m.in. w Szwecji, Irlandii, RPA, Kanadzie czy Izraelu.

Informacje dotyczące konferencji oraz opłat związanych z uczestnictwem zamieszczane są na stronach: https://imc18poland.com/.

Źródło: Program Dostępność Plus