12 kwietnia br. wybrano nowy zarząd Koła PZN Łódź Górna. Obecny skład to:

Zarząd:

  • Paweł Płóciennik – prezes,
  • Ewa Dąbrowicz – wiceprezes,
  • Ireneusz Kaniewski – sekretarz,
  • Maria Chrościcka,
  • Artur Wyka.

Komisja Rewizyjna:

  • Bożena Bawolak – przewodnicząca,
  • Tadeusz Kobus − zastępca przewodniczącego,
  • Przemysław Rogalski.