Kochani,
prowadzę badania psychologiczne normalizacyjne osób niewidomych i szczątkowo widzących (ostrość widzenia max 0,05, pole widzenia max 20st.) w wieku 5-20 lat. Badania odbywają się na terenie poradni ZPPP2 w Poznaniu. Poszukuję osób chętnych do udziału w badaniu, szczególnie dzieci i młodzież 5-18l. Celem jest opracowanie norm do testu psychologicznego IDS2-N, który umożliwia ocenę rozwojową kkuczowych sfer funkcjonowania osób ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową. Narzędzie zostało przygotowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i jest bezcenne, ponieważ innego znormalizowanego testu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i szczątkowo widzących, umożliwiającego planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej obecnie w Polsce nie mamy. Proszę o udostępnianie tej wiadomości,przekazywanie informacji i kontaktu osobom dorosłym 18-20 i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, ktore mogłyby wziąć udział w badaniu.
Z góry bardzo dziękuję
Można się kontaktować pod podany numer telefonu lub messengera
Paulina Kalka