7 listopada odbył się XX Zjazd Delegatów Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych. Prezesem Zarządu Okręgu został Piotr Łożyński. Wiceprezesami: Grażyna Kocisz, Janina Maksymowicz, Jan Otręba, Irena Szwedzik. Funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgu pełnić będzie Krystyna Krajewska.

7 listopada podczas Zjazdu Delegatów wybrano władze Okręgu Świętokrzyskiego. Prezesem został Mirosław Szymczyk. Wiceprezesami – Izabela Wałęga, Władysław Udziec, Rafał Zakrzewski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu został Marek Simla.