Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” zaprasza na bezpłatne szkolenia 13-dniowe. Wystarczy wysłać zgłoszenie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym. Uczestnicy nauczą się poruszać się przy pomocy białej laski i korzystać z nowych technologii, a także wiele innych, potrzebnych czynności.

W ramach 13-dniowego szkolenia odbędą się zajęcia z: orientacji przestrzennej, samoobsługi, czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Będzie również prezentacja i dobór pomocy tyflotechnicznych i optycznych, a także poradnictwo prawne i społeczne. Szkolenie jest bezpłatne. Osoby zgłaszające się na turnusy powinny posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkolenie i rehabilitacja dofinansowana jest z funduszy PFRON.

Dodatkowo, dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowo oferowane są szkolenia celowane z możliwością wyboru konkretnych zajęć usprawniających. Tu wystarczy zgłoszenie i zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia są do pobrania na stronie: http://oris.org.pl/index.php/main/index/4 pod pozycją 2 (szkolenie marszałkowskie) i 18 (szkolenie podstawowe 13 dniowe).

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się dzwoniąc pod numer tel. 52 34 15 228.

Źródło: ORiS „Homer”

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły zaprasza na spotkanie poświęcone „Wielozmysłowemu Słownikowi Sztuki”. Wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, edukatorów, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematem dostępności sztuk wizualnych.

„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” to narzędzie, które przybliża sztukę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku, pobudza wyobraźnię, a także pozwala odkryć dzieła artystów.

Spotkanie odbędzie się 13 października br. o godz. 11.00–14.30 (ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa 00-369).

Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez stronę: formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są w załączniku.

Harmonogram spotkania (otwiera się w nowej karcie)

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tychach organizuje XIV konkurs „Czytam i piszę brajlem”. Jest on skierowany do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Do udziału w konkursie uprawnieni są członkowie Związku zamieszkujący na terenie działania Okręgu Śląskiego. 

Główne cele konkursu to: doskonalenie umiejętności posługiwania się pismem punktowym, popularyzacja pisma punktowego wśród osób niewidomych, a także stwarzanie motywacji do podejmowania nauki brajla.

Uczestnicy zobowiązani są do napisania pracy konkursowej systemem pisma punktowego na wybrany przez siebie poniżej proponowany temat:

  • Moje propozycje do wykorzystania w organizacji kolejnych edycji konkursu „Czytam i piszę brajlem”,
  • Moje lato 2022.

Objętość pracy konkursowej powinna liczyć co najmniej od dwóch do czterech stron karty brajlowskiej, z zastosowaniem w miarę potrzeb: znaków interpunkcyjnych, matematycznych, brajlowskich, oraz nieobowiązkowo wykorzystanie skrótów brajlowskich I stopnia.

Przygotowane i podpisane prace konkursowe (zgodnie z regulaminem) należy dostarczyć do biura Koła PZN (ul. Budowlanych 19, 43-100 Tychy), podając adres zamieszkania i nr tel. do dn. 14 października br.

Prace konkursowe zostaną ocenione do 25 października br. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 października br. Do oceny prac organizator powołuje trzyosobowe jury, którego werdykt końcowy jest ostateczny. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Punktacja:

  • Za przystąpienie do konkursu jury przyznaje 10 pkt.,
  • Za interesujące i staranne sporządzenie pracy jury przyznaje 3–10 pkt.,
  • Za pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu jury przyznaje 1–7 pkt.,
  • Za każdy błąd ortograficzny i interpunkcyjny odejmuje się 1 pkt.,
  • Za każdy błąd brajlowski odejmuje się 2 pkt.,
  • Za błąd w zakresie zapisu znaków matematycznych i jednostek fizycznych odejmuje się 1 pkt.,
  • Za prawidłowe zastosowanie w pracy skrótów brajlowskich I stopnia jury przyznaje 5 pkt.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 513 499 282 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.
Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.

Prowadzone w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują między innymi:

technologie asystujące/kompensacyjne,
zasady projektowania uniwersalnego,
komercjalizację rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania,
działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Do udziału w projekcie Dostępny przedsiębiorca zapraszamy również przedsiębiorców, działających w obszarze projektowania i świadczenia usług, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Beneficjentami projektu mogą zostać między innymi:

producenci sprzętu komputerowego,
terminali płatniczych,
czytników książek elektronicznych.

Zapraszamy dostawców usług łączności elektronicznej, cyfrowych, towarzyszących transportowi pasażerskiemu czy bankowości detalicznej.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Zyskując wiedzę z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego Państwa przedsiębiorstwo przyczyni się do zwiększenia obecności na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach.

Udział w szkoleniu z dostępności przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców Państwa produktów i ułatwi dostęp do środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej odbędzie się w terminach w formie on-line:

22.09.2022 – 23.09.2022 w godz. 9:00 – 14:00
05.09.2022 – 06.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej odbędzie się w terminach w formie on-line:

12.10.2022 – 13.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00
19.10.2022 – 20.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 12 350 66 04.

Poniżej ulotka dotycząca szkolenia (Otwiera się w nowej karcie)

Ulotka Dostępny Przedsiębiorca

 

 

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności”, która odbędzie się w formie online w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Organizatorem konferencji jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Poniżej program konferencji.
27.09.2022

13.00 – 13.30 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

13.30 mgr Krzysztof Frąszczak Akademia Słońca – Poznań (PL) Dostępność do wybranych uczelni wyższych w Polsce – wskazania, dobre praktyki i trendy

14.00 PHD Daniel Balwa University of Georgia (USA) Exploring Barriers and Best Practices to Integrating Disability Competencies in Professional Preparation Programs

14.30 prof. UP dr hab. Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL) Wybrane zasoby osobiste oraz ich rola w psychospołecznym funkcjonowaniu młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową

15.00 doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik- Petri Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Doświadczenia w procesie nauczania przedmiotu: Projektowanie uniwersalne na kierunku: Architektura na WAiSP KAAFM