Koło Polskiego Związku Niewidomych w Tychach organizuje XIV konkurs „Czytam i piszę brajlem”. Jest on skierowany do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Do udziału w konkursie uprawnieni są członkowie Związku zamieszkujący na terenie działania Okręgu Śląskiego. 

Główne cele konkursu to: doskonalenie umiejętności posługiwania się pismem punktowym, popularyzacja pisma punktowego wśród osób niewidomych, a także stwarzanie motywacji do podejmowania nauki brajla.

Uczestnicy zobowiązani są do napisania pracy konkursowej systemem pisma punktowego na wybrany przez siebie poniżej proponowany temat:

  • Moje propozycje do wykorzystania w organizacji kolejnych edycji konkursu „Czytam i piszę brajlem”,
  • Moje lato 2022.

Objętość pracy konkursowej powinna liczyć co najmniej od dwóch do czterech stron karty brajlowskiej, z zastosowaniem w miarę potrzeb: znaków interpunkcyjnych, matematycznych, brajlowskich, oraz nieobowiązkowo wykorzystanie skrótów brajlowskich I stopnia.

Przygotowane i podpisane prace konkursowe (zgodnie z regulaminem) należy dostarczyć do biura Koła PZN (ul. Budowlanych 19, 43-100 Tychy), podając adres zamieszkania i nr tel. do dn. 14 października br.

Prace konkursowe zostaną ocenione do 25 października br. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 października br. Do oceny prac organizator powołuje trzyosobowe jury, którego werdykt końcowy jest ostateczny. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Punktacja:

  • Za przystąpienie do konkursu jury przyznaje 10 pkt.,
  • Za interesujące i staranne sporządzenie pracy jury przyznaje 3–10 pkt.,
  • Za pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu jury przyznaje 1–7 pkt.,
  • Za każdy błąd ortograficzny i interpunkcyjny odejmuje się 1 pkt.,
  • Za każdy błąd brajlowski odejmuje się 2 pkt.,
  • Za błąd w zakresie zapisu znaków matematycznych i jednostek fizycznych odejmuje się 1 pkt.,
  • Za prawidłowe zastosowanie w pracy skrótów brajlowskich I stopnia jury przyznaje 5 pkt.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 513 499 282 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.
Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.

Prowadzone w ramach projektu szkolenia i warsztaty obejmują między innymi:

technologie asystujące/kompensacyjne,
zasady projektowania uniwersalnego,
komercjalizację rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania,
działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Do udziału w projekcie Dostępny przedsiębiorca zapraszamy również przedsiębiorców, działających w obszarze projektowania i świadczenia usług, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Beneficjentami projektu mogą zostać między innymi:

producenci sprzętu komputerowego,
terminali płatniczych,
czytników książek elektronicznych.

Zapraszamy dostawców usług łączności elektronicznej, cyfrowych, towarzyszących transportowi pasażerskiemu czy bankowości detalicznej.
Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Zyskując wiedzę z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego Państwa przedsiębiorstwo przyczyni się do zwiększenia obecności na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach.

Udział w szkoleniu z dostępności przyczyni się również do zwiększenia liczby odbiorców Państwa produktów i ułatwi dostęp do środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej odbędzie się w terminach w formie on-line:

22.09.2022 – 23.09.2022 w godz. 9:00 – 14:00
05.09.2022 – 06.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Najbliższe szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej odbędzie się w terminach w formie on-line:

12.10.2022 – 13.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00
19.10.2022 – 20.10.2022 w godz. 9:00 – 14:00.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 12 350 66 04.

Poniżej ulotka dotycząca szkolenia (Otwiera się w nowej karcie)

Ulotka Dostępny Przedsiębiorca

 

 

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności”, która odbędzie się w formie online w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Organizatorem konferencji jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Poniżej program konferencji.
27.09.2022

13.00 – 13.30 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

13.30 mgr Krzysztof Frąszczak Akademia Słońca – Poznań (PL) Dostępność do wybranych uczelni wyższych w Polsce – wskazania, dobre praktyki i trendy

14.00 PHD Daniel Balwa University of Georgia (USA) Exploring Barriers and Best Practices to Integrating Disability Competencies in Professional Preparation Programs

14.30 prof. UP dr hab. Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL) Wybrane zasoby osobiste oraz ich rola w psychospołecznym funkcjonowaniu młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową

15.00 doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik- Petri Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Doświadczenia w procesie nauczania przedmiotu: Projektowanie uniwersalne na kierunku: Architektura na WAiSP KAAFM

Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie mają ogromny wpływ na polepszenie jakości życia i funkcjonowanie osób z poważnymi schorzeniami wzroku. Sztuczna inteligencja bardzo ułatwia nam wykonywanie codziennych czynności, o czym świadczą liczne, coraz bardziej pomysłowe urządzenia.

30 sierpnia br. w Polskim Związku Niewidomych siedem osób z dysfunkcją narządu wzroku wzięło udział w testowaniu innowacji społecznej pod nazwą „Multi Space Sensor”, realizowanej przez Fundacja MARS ze środków grantu otrzymanego w ramach projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Jednym z priorytetów Fundacji Mars jest udzielanie wsparcia ambitnym osobom, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go rozwijać w Polsce oraz za granicą.

Czym jest czujnik MSS?

Multi Space Sensor jest to mały, przenośny przyrząd, którego zadaniem jest wykrywanie przeszkód w zakresie dystansu i wysokości dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy czujnik posiada własne zasilanie i jest ładowany w bazie dokującej 5 sensorów na raz. Dla uzyskania jak najlepszych pomiarów odległości i wysokości przeszkód zastosowano urządzenie do pomiaru lub określenia orientacji przestrzennej (żyroskop). Każdy sensor jest zintegrowany zaczepem, który odbiorca zakłada na buta. Czujnik zbiera dane z otoczenia i informuje odbiorcę o przeszkodzie, jej bliskości i wysokości poprzez wibracje.

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej zaprojektowali prototyp czujnika, który jest obecnie w początkowej fazie testów. Pierwsze rozwiązania pokazały, że jest jeszcze wiele do dopracowania. W przyszłości planowane są kolejne testy innowacji.

Plebiscyt „Lider Dostępnych Wydarzeń” organizowany jest przez Fundację Kultury bez Barier przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najlepszych wydarzeń dostępnych spośród działających w Warszawie instytucji, organizacji pozarządowych i firm.

Kandydatów może zgłaszać każdy, w tym sami organizatorzy nominowanych wydarzeń, poprzez stronę internetową: https://wydarzeniadostepne.pl/.

Liderów Dostępnych Wydarzeń wybierze Kapituła złożona ze specjalistów i specjalistek ds. dostępności oraz osób z różnymi potrzebami. Ponadto od 12 do 29 września br. odbędzie się głosowanie publiczności, która przyzna nagrodę swojemu faworytowi. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną ogłoszeni 29 września w trakcie uroczystej Gali, która otworzy 10. jubileuszową edycję Festiwalu Kultury bez Barier.

Idea

Warszawa to miasto, w którym dzieje się wiele wydarzeń, w tym najwięcej w Polsce wydarzeń dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Za tymi wydarzeniami stoją organizatorzy – instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy. To oni sprawiają, że możemy razem spotykać się na widowni w tym samym czasie, na tych samych wydarzeniach. To oni umożliwiają dyskusje o otaczającym nas świecie. Czas ich docenić! – mówi prezeska Fundacji Kultury bez Barier, Ania Żórawska.

Czym jest dostępne wydarzenie?

Wydarzenie dostępne to takie, w którym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków może wziąć udział jak największa liczba osób ze szczególnymi potrzebami.

Są to przedsięwzięcia, w których zapewnia się usługi dostępności, np.: audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy, pętlę indukcyjną, asystę, miejsce wyciszenia czy warunki przyjazne sensorycznie. To również wydarzenia, które są dostępne architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie i cyfrowo.

Harmonogram

do 4 września – nabór do konkursu,

5–7 września – weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez Fundację Kultury bez Barier,
Logo "Lider Dostępnych Wydarzeń"

7–9 września – wybór laureatów przez kapitułę i kandydatów do Nagrody Publiczności do głosowania przez mieszkańców Warszawy,

12–25 września – głosowanie publiczności,

29 września – gala i ogłoszenie wyników.

Zaproszenie w Polskim Języku Migowym: https://youtu.be/7lpiM96YIqo.

Kontakt:

Fundacja Kultury bez Barier, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 508 144 451.