18 edycja Międzynarodowej konferencji na temat nowoczesnej rehabilitacji, samodzielności i mobilności − International Mobility Conference (IMC 18) odbędzie się w dniach 22−25 maja br. w Warszawie. Tematem będzie „Informacja, skutkująca mobilnością i sprawnością”.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, a jej interdyscyplinarny charakter stanowi okazję do omówienia postępu w rehabilitacji oraz orientacji i mobilności dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu wzroku. W ramach przygotowań Fundacja Szansa dla Niewidomych powołała Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukowy. Konferencja jest organizowana we współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Uczestniczą w nich zarówno wykładowcy akademiccy, jak i praktycy zajmujący się rehabilitacją osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Mobilności odbyła się w 1979 r. we Frankfurcie. Wydarzenie odbywa się co dwa, trzy lata w różnych krajach. Spotkania odbywały się m.in. w Szwecji, Irlandii, RPA, Kanadzie czy Izraelu.

Informacje dotyczące konferencji oraz opłat związanych z uczestnictwem zamieszczane są na stronach: https://imc18poland.com/.

Źródło: Program Dostępność Plus

 

12 kwietnia br. wybrano nowy zarząd Koła PZN Łódź Górna. Obecny skład to:

Zarząd:

 • Paweł Płóciennik – prezes,
 • Ewa Dąbrowicz – wiceprezes,
 • Ireneusz Kaniewski – sekretarz,
 • Maria Chrościcka,
 • Artur Wyka.

Komisja Rewizyjna:

 • Bożena Bawolak – przewodnicząca,
 • Tadeusz Kobus − zastępca przewodniczącego,
 • Przemysław Rogalski.

 

 

Dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów ogłoszonego w dniu 26 kwietnia br. programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

− Program zapewni dzieciom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom łatwiejszy dostęp do przestrzeni publicznej. Pozwala na poprawę dostępności działających już placów zabaw oraz na tworzenie nowych, bardziej przyjaznych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program PFRON-u „Dostępna przestrzeń publiczna” składa się z czterech modułów:

Moduł A − kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Planowany budżet modułu to 50,6 mln zł.

Moduł B − adresowany do kościołów lub innych związków wyznaniowych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Budżet tej części programu to 12 mln zł.

Moduł C – mogą z niego skorzystać samorządy terytorialne lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Moduł pozwala na tworzenie dostępnych placów zabaw lub poprawę ich dostępności. Łączna wysokość środków w tym module to kwota 10,6 mln zł.

Moduł D – o te środki mogą ubiegać się m.in. placówki lecznicze wymienione w ustawie
o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego z większościowym udziałowcem Skarbu Państwa. Umożliwia on likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie kwotę 6,6 mln zł.

− Program startuje już 1 maja, a wnioski będzie można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji generator wniosków PFRON. Co ważne, dofinansowanie w poszczególnych modułach wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych – mówi Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” ma charakter wieloletni. Całkowita wysokość środków w latach 2023-2027 wyniesie ok. 300 mln zł. Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: MRiPS

Okręg Opolski PZN zaprasza utalentowane osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w III Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2023. Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 31 maja br.

W przeglądzie mogą wziąć udział wokaliści oraz wokalistki, osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski. Z przesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 15 wykonawców. Wystąpią oni w koncercie finałowym w Filharmonii Opolskiej w dniu 20 września br.

W czasie koncertu profesjonalne Jury wyłoni trzech wykonawców, którzy otrzymają nagrody pieniężne (I, II i III miejsce). Przewidziano też trzy równorzędne wyróżnienia Jury (także nagrody pieniężne). Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zaplanowano specjalną niespodziankę w uzgodnieniu z organizatorem festiwalu Lions World Festival for the Blind.

Utwory w formacie MP3 można zgłaszać do 31.05.2023 r. drogą mailową (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub na adres pocztowy: Okręg Opolski PZN, ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole. Wykonawca może przysłać tylko jeden utwór. Czas trwania piosenki nie może być dłuższy niż 5 minut.

Do nagrania należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku oraz podpisany formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: www.pzn.opole.pl/przeglad-piosenki-2 (tam też regulamin).

PFRON informuje, iż wnioski o dofinansowania w programie „Aktywny samorząd” przyjmowane będą od 1 marca 2023 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

„Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych ubiegających się o wsparcie na zakup sprzętu czy edukację. Program składa się z dwóch modułów.

Pierwszy moduł dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Drugi moduł skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

Fundusz w 2023 r. zagwarantował ponownie wyższy budżet na realizację programu - wynosi 219,68 mln zł (w 2022 roku wynosił 199,57 mln zł).

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku nie wychodząc z domu. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW już od dnia 1 marca 2023 r.

Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami:

 • 1 marzec 2023 r rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
 • 31 marzec 2023 r termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023
 • 31 maj 2023 r. upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę w (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)
 • 31 sierpień 2023 r. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
 • 10 październik 2023 r. termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

31 grudzień 2023 r. zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku

Więcej informacje o Programie "Aktywny Samorząd"

Serdecznie zapraszamy do zrealizowania dofinansowania w Spółdzielnii Socjalnej Masterpunkt

Nasza siedziba mieści się przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Poznaniu

Kontak do naszego biura

tel 61 843 83 09

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.