Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności”, która odbędzie się w formie online w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Organizatorem konferencji jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Poniżej program konferencji.
27.09.2022

13.00 – 13.30 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

13.30 mgr Krzysztof Frąszczak Akademia Słońca – Poznań (PL) Dostępność do wybranych uczelni wyższych w Polsce – wskazania, dobre praktyki i trendy

14.00 PHD Daniel Balwa University of Georgia (USA) Exploring Barriers and Best Practices to Integrating Disability Competencies in Professional Preparation Programs

14.30 prof. UP dr hab. Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL) Wybrane zasoby osobiste oraz ich rola w psychospołecznym funkcjonowaniu młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową

15.00 doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik- Petri Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Doświadczenia w procesie nauczania przedmiotu: Projektowanie uniwersalne na kierunku: Architektura na WAiSP KAAFM

Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie mają ogromny wpływ na polepszenie jakości życia i funkcjonowanie osób z poważnymi schorzeniami wzroku. Sztuczna inteligencja bardzo ułatwia nam wykonywanie codziennych czynności, o czym świadczą liczne, coraz bardziej pomysłowe urządzenia.

30 sierpnia br. w Polskim Związku Niewidomych siedem osób z dysfunkcją narządu wzroku wzięło udział w testowaniu innowacji społecznej pod nazwą „Multi Space Sensor”, realizowanej przez Fundacja MARS ze środków grantu otrzymanego w ramach projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Jednym z priorytetów Fundacji Mars jest udzielanie wsparcia ambitnym osobom, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go rozwijać w Polsce oraz za granicą.

Czym jest czujnik MSS?

Multi Space Sensor jest to mały, przenośny przyrząd, którego zadaniem jest wykrywanie przeszkód w zakresie dystansu i wysokości dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy czujnik posiada własne zasilanie i jest ładowany w bazie dokującej 5 sensorów na raz. Dla uzyskania jak najlepszych pomiarów odległości i wysokości przeszkód zastosowano urządzenie do pomiaru lub określenia orientacji przestrzennej (żyroskop). Każdy sensor jest zintegrowany zaczepem, który odbiorca zakłada na buta. Czujnik zbiera dane z otoczenia i informuje odbiorcę o przeszkodzie, jej bliskości i wysokości poprzez wibracje.

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej zaprojektowali prototyp czujnika, który jest obecnie w początkowej fazie testów. Pierwsze rozwiązania pokazały, że jest jeszcze wiele do dopracowania. W przyszłości planowane są kolejne testy innowacji.

Plebiscyt „Lider Dostępnych Wydarzeń” organizowany jest przez Fundację Kultury bez Barier przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie organizatorów najlepszych wydarzeń dostępnych spośród działających w Warszawie instytucji, organizacji pozarządowych i firm.

Kandydatów może zgłaszać każdy, w tym sami organizatorzy nominowanych wydarzeń, poprzez stronę internetową: https://wydarzeniadostepne.pl/.

Liderów Dostępnych Wydarzeń wybierze Kapituła złożona ze specjalistów i specjalistek ds. dostępności oraz osób z różnymi potrzebami. Ponadto od 12 do 29 września br. odbędzie się głosowanie publiczności, która przyzna nagrodę swojemu faworytowi. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną ogłoszeni 29 września w trakcie uroczystej Gali, która otworzy 10. jubileuszową edycję Festiwalu Kultury bez Barier.

Idea

Warszawa to miasto, w którym dzieje się wiele wydarzeń, w tym najwięcej w Polsce wydarzeń dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

– Za tymi wydarzeniami stoją organizatorzy – instytucje, organizacje pozarządowe oraz firmy. To oni sprawiają, że możemy razem spotykać się na widowni w tym samym czasie, na tych samych wydarzeniach. To oni umożliwiają dyskusje o otaczającym nas świecie. Czas ich docenić! – mówi prezeska Fundacji Kultury bez Barier, Ania Żórawska.

Czym jest dostępne wydarzenie?

Wydarzenie dostępne to takie, w którym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków może wziąć udział jak największa liczba osób ze szczególnymi potrzebami.

Są to przedsięwzięcia, w których zapewnia się usługi dostępności, np.: audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących, tłumaczenie na język migowy, pętlę indukcyjną, asystę, miejsce wyciszenia czy warunki przyjazne sensorycznie. To również wydarzenia, które są dostępne architektonicznie, informacyjno-komunikacyjnie i cyfrowo.

Harmonogram

do 4 września – nabór do konkursu,

5–7 września – weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez Fundację Kultury bez Barier,
Logo "Lider Dostępnych Wydarzeń"

7–9 września – wybór laureatów przez kapitułę i kandydatów do Nagrody Publiczności do głosowania przez mieszkańców Warszawy,

12–25 września – głosowanie publiczności,

29 września – gala i ogłoszenie wyników.

Zaproszenie w Polskim Języku Migowym: https://youtu.be/7lpiM96YIqo.

Kontakt:

Fundacja Kultury bez Barier, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 508 144 451.

Zapraszamy do korzystania z pakietu szkoleń e‑learningowych, które zawierają między innymi: informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON. Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych, quizów sprawdzających wiedzę.

Link do platformy moodle PFRON

https://edukacja.pfron.org.pl/

Aby korzystać z platformy należy najpierw założyć konto użytkownika, po zalogowaniu należy wejśc w zakładke "Strona główna" i następnie przewinąc w dół aż znajdzie się pozycję "iPFRON+ - kurs dla Osób Niepełnosprawnych" po kliknięciu w link i klinięciu "zapisz się na kurs" zostaniemy pzreniesieni do strony kursu.

Życzymy miłych szkoleń

Logo IPFRON

Polski Związek Niewidomych we współpracy z firmą Alcon Polska przeprowadził pod koniec 2021 r. kampanię informacyjno-edukacyjną „Mamy zaćmę na oku”. W ramach tej akcji wykonano bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku choroby w 10 miastach w Polsce. Wyniki wskazują, że zmniejsza się liczba przeprowadzanych operacji usunięcia zaćmy.

Dane zebrane w ramach tej inicjatywy pokazują, że na spadek liczby operacji ma wpływ utrudniony dostęp do poradni okulistycznych i wizyt POZ. Co więcej, pandemia COVID-19 również się do tego przyczyniła.

Jak czytamy w raporcie: „Liczba zabiegów usunięcia zaćmy refundowanych przez NFZ spadła w 2020 r. o ok. 35% w porównaniu do roku 2019 (233 tys. vs 355 tys.), a w 2021 r. wykonano ich ok. 270 tys., co tylko nieznacznie przewyższa liczbę zabiegów wykonywanych w 2020 r.”.

Przebadano łącznie 600 osób, w tym 367 kobiet i 233 mężczyzn w wieku od 26 do 92 lat. U 33% pacjentów zdiagnozowano zaćmę w różnych stadiach zaawansowania (8% – to zaćma zaawansowana, 25% – zaćma w początkowym stadium). Tak wysoki odsetek osób, u których rozpoznano chorobę, potwierdza obawy o narastający problem z dostępem do diagnostyki okulistycznej.

Z badań wynika, że: „Utrudniony kontakt z POZ i AOS sprawia, że Polacy w przypadku problemów ze wzrokiem szukają pomocy w łatwiej dostępnych miejscach – korzystają z konsultacji u optyka lub optometrysty, a nierzadko na własną rękę kupują okulary korekcyjne dostępne w dyskontach czy drogeriach”.

– Bardzo ważne jest podjęcie działań na rzecz lepszego dostępu do diagnostyki i leczenia zaćmy oraz zwiększenia wiedzy na temat samej choroby wśród pacjentów i ich rodzin – apeluje Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN.

Więcej informacji m.in. o długu zdrowotnym, wskazówkach związanych z uzyskaniem skierowania na zabieg usunięcia zaćmy refundowany przez NFZ czy trudnościach w dostępie do diagnostyki znajduje się w poniższym załączniku.

O operacji zaćmy i samej chorobie pisaliśmy na stronie: https://pzn.org.pl/operacja-zacmy-mozliwa-w-wojskowym-instytucie-medycznym/.

 Plik pdf z raportem z akcji Mamy zaćme na oku otwarcie w nowej zakładce