Fundacja Mir razem z dziennikarzem, satyrykiem Jarosławem Zajączkowskim serwują chętnym słuchaczom dawkę humoru na najwyższym poziomie. „Pogwarki Jarka” to cykl satyr, z którymi każdy może się zapoznać.

Autor bezpłatnie udostępnia Fundacji swoją twórczość. Od marca ubiegłego roku trzy razy w tygodniu ukazują się nowe odcinki audycji.

– Moje pierwsze pogwarki powstały całkowicie spontanicznie, nie były planowane i nigdy nie miałem zamiaru pisać felietonów, jeśli tak można nazwać to co wychodzi, no właśnie skąd? Tradycyjnie powinno się powiedzieć że z pod pióra, ale pióra nie mam, z pod klawiatury?, sprawdzałem – nic tam nie ma. Skądś się biorą i nie wnikajmy skąd – wyjaśnił artysta.

Dlaczego kogut pieje i o której godzinie, jak telefony zdominowały nasze życie, do czego faktycznie posłuży chip medyczny, a także czy potrafimy śmiać się z własnych słabości? Na te i na wiele innych jeszcze pytań odpowiada Jarek „Pogwarek” Zajączkowski.

Jak tłumaczą członkowie Fundacji: – Każdemu z nas jest miło, gdy ktoś obdarzy nas życzliwym uśmiechem. Ostatnio jednak coraz mniej tych uśmiechów. Czas pandemii, izolacji, pracy zdalnej, wzrost cen i wojna w Ukrainie sprawiły, że życzliwych uśmiechów mieliśmy wyjątkowo mało. Sami również coraz rzadziej się uśmiechamy. Dlatego też przybywamy z pomocą (…).

Odrobina sarkazmu, szczypta złośliwości, dużo dystansu i bardzo dużo ciepłego podejścia do świata. Taki obraz wyłania się z „Pogwarek Jarka”. Sprawdźcie sami: https://mir.org.pl/kategoria/zaraz-sie-kultura/.

 

IJ/Centrum Komunikacji PZN

 

4 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Braille’a. W Europie blisko 30 mln osób żyje z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wielu z nich wykorzystuje alfabet brajla w codziennym życiu, a to ułatwia im samodzielne funkcjonowanie.

Światowy Dzień Braille’a upamiętnia urodziny Louisa Braille’a, twórcy tego zapisu. Podstawą alfabetu jest sześciopunkt ułożony w kształcie prostokąta, dzięki różnej konfiguracji liczby punktów w sześciopunkcie uzyskuje się 63 znaki. Odmiany tego zapisu dostosowane są do wszystkich języków świata.

− Brajl jest dla mnie bardzo ważny, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez znajomości tego alfabetu. Wprawdzie rzadko czytam brajla na papierze, bo zajmuje dużo miejsca. Z braku czasu korzystam z audiobooków, których mogę słuchać podczas sprzątania i gotowania. Jednak, jeśli tylko mogę, posługuję się linijką lub notatnikiem brajlowskim. W ten sposób lepiej koncentruję się podczas czytania artykułów w języku obcym, gotowania z przepisu czy nauki. To dla mnie łatwiejsze od czytania poprzez syntezę mowy. Piszę też brajlem na telefonie, bo jest to dla mnie szybsze od pisania na klawiaturze dotykowej – mówi Marta z Centrum Rehabilitacji PZN.

Dzięki wykorzystaniu brajla osoba niewidoma może samodzielnie m.in.: czytać, odczytywać nazwy na etykietach leków, sporządzać własne notatki, zapisać numer telefonu, konta czy też korzystać z brajlowskiego zegarka.

− Warto uczyć się brajla, bo w ten sposób można opanować ortografię. Ten alfabet wciąż jest przydatny i potrzebny. Ponadto coraz częściej pojawia się na opakowaniach różnych produktów. A prościej jest odczytać napis brajlowski z opakowania, niż skanować etykietę lub kod kreskowy za pomocą telefonu – uważa pracowniczka Centrum Rehabilitacji PZN.

Osoby, które są zainteresowane nauką brajla mogą skorzystać z takiej oferty w Ośrodku PZN „Homer”: http://oris.org.pl/index.php/main/index/10.

Dla osób, które już znają brajla, redakcja w Instytucie Tyflologicznym PZN wydaje czasopisma: „Promyczek”, „Pod lupą” i „Pochodnię”. Więcej informacji na stronie: https://pzn.org.pl/pokonamy-bariery/.

Osoby niewidome korzystają też często z oznaczeń w brajlu, które znajdują się w komunikacji miejskiej i informują o tym, gdzie jest wejście, schody, winda itp. Oznaczenia tego typu znajdują się również w obiektach administracji publicznej i samorządowej. Wiele instytucji kulturalnych posiada także materiały edukacyjne w brajlu np. opisy wystaw. Brajl towarzyszy w codziennym życiu milionom osób z dysfunkcją narządu wzroku.

JR/Centrum Komunikacji PZN

 

Kiedy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można złożyć do niego wniosek o braku dostępności. W sytuacji, kiedy jednostka nadal, pomimo złożenia pisma, nie zapewnia dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w instytucji publicznej, może złożyć do niej wniosek o zapewnienie dostępności. Pismo może złożyć także przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład rodzic. We wniosku trzeba wykazać interes faktyczny, czyli to, że osoba ze szczególnymi potrzebami chce skorzystać z usług świadczonych przez dany podmiot (np. zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie itp.). Szczegółowe informacje o postępowaniu skargowym można znaleźć w informatorze przygotowanym przez PFRON udostępnionym na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/

Wniosek powinien zawierać:

dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu lub adres e-mail,
opis bariery, która utrudnia albo uniemożliwia załatwienie sprawy,
informację, w jaki sposób instytucja powinna się kontaktować w sprawie wniosku.
Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku.

Podmiot publiczny ma 14 dni na zapewnienie dostępności. Jeżeli wymaga to więcej czasu, jednostka może wydłużyć realizację wniosku do 2 miesięcy, jednak musi o tym powiadomić osobę, która złożyła wniosek. Gdy bariera będzie niemożliwa do usunięcia, podmiot publiczny ma obowiązek poinformować o tym wnioskodawcę. Wówczas konieczne jest zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego (np. zmiana sposobu organizacji pracy, pomoc innej osoby itp.).

Formularz wniosku znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Pismo można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Skarga na brak dostępności

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewni dostępności, pomimo złożenia wniosku, wtedy można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON. Trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, w którym podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Skarga powinna zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
  • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • sposób kontaktu ze skarżącym.

Jeśli wnioskujący oczekuje konkretnego rozwiązania problemu z dostępnością powinien napisać o tym we wniosku. Jeżeli osoba skarżąca załączy do skargi wcześniej złożony wniosek o zapewnienie dostępności, wystarczy, że w skardze wskaże dodatkowo tylko swoje dane kontaktowe. Skarga powinna zostać rozpatrzona możliwie jak najszybciej.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która:

nakazuje podmiotowi publicznemu zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych − nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo
zwalnia podmiot publiczny z zapewnienia dostępności.

Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji, gdy skarga jest bezprzedmiotowa, czyli na przykład nie było podstaw do wniesienia skargi.

Formularz skargi znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/. Skargę można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub portalu gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat postępowania skargowego można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: 22 581 84 10 numer wewnętrzny 4 oraz na stronie internetowej poświęconej dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/.

 

Źródło: PFRON

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” zaprasza na bezpłatne szkolenia 13-dniowe. Wystarczy wysłać zgłoszenie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym. Uczestnicy nauczą się poruszać się przy pomocy białej laski i korzystać z nowych technologii, a także wiele innych, potrzebnych czynności.

W ramach 13-dniowego szkolenia odbędą się zajęcia z: orientacji przestrzennej, samoobsługi, czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Będzie również prezentacja i dobór pomocy tyflotechnicznych i optycznych, a także poradnictwo prawne i społeczne. Szkolenie jest bezpłatne. Osoby zgłaszające się na turnusy powinny posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkolenie i rehabilitacja dofinansowana jest z funduszy PFRON.

Dodatkowo, dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowo oferowane są szkolenia celowane z możliwością wyboru konkretnych zajęć usprawniających. Tu wystarczy zgłoszenie i zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia są do pobrania na stronie: http://oris.org.pl/index.php/main/index/4 pod pozycją 2 (szkolenie marszałkowskie) i 18 (szkolenie podstawowe 13 dniowe).

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się dzwoniąc pod numer tel. 52 34 15 228.

Źródło: ORiS „Homer”

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły zaprasza na spotkanie poświęcone „Wielozmysłowemu Słownikowi Sztuki”. Wydarzenie skierowane jest zarówno do nauczycieli, edukatorów, jak i wszystkich osób zainteresowanych tematem dostępności sztuk wizualnych.

„Wielozmysłowy Słownik Sztuki” to narzędzie, które przybliża sztukę dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu wzroku, pobudza wyobraźnię, a także pozwala odkryć dzieła artystów.

Spotkanie odbędzie się 13 października br. o godz. 11.00–14.30 (ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa 00-369).

Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez stronę: formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są w załączniku.

Harmonogram spotkania (otwiera się w nowej karcie)