Bez problemu zmieścicie go w kieszeni. Ma tylko kilkanaście klawiszy. Dzięki niemu posłuchacie książek w różnych formatach, odtworzycie ulubioną piosenkę czy przeczytacie gazetę.

Pamiętacie czasy, kiedy mozolnie (strona po stronie) trzeba było skanować książkę, żeby przygotować się do lekcji, ćwiczeń na studiach czy do egzaminu? Dzięki Orionowi ECE skaner powoli odchodzi do lamusa. To małe, bardzo poręczne urządzenie pozwala nam odtwarzać książki w wielu różnych formatach m.in. MOBI EPUB czy PDF.

Jak to działa?

Wystarczy, że ściągnięcie z internetu książkę i połączycie Oriona z komputerem za pomocą kabelka USB. Książkę wrzucacie do pamięci wewnętrznej, żeby można ją było przeczytać za pomocą któregoś z pięciu polskich głosów. Do wyboru macie trzy głosy kobiece: Ewa, Maja i Agnieszka oraz dwa męskie: Jan i Jacek. Na Orionie można także czytać teksty obcojęzyczne oraz – na takiej samej zasadzie jak książki umieszczone w plikach EPUB lub MOBI – internetowe wydania gazet.

Czytanie to nie wszystko

Orion znakomicie sprawdza się także jako dyktafon. Możecie wybrać jeden z 12 poziomów głośności nagrywania i zarejestrować rozmowę, wykład, a nawet audycję z radia internetowego. Nagranie jesteście w stanie zapisać albo w pamięci wewnętrznej urządzenia albo na karcie. W Orionie istnieje także możliwość podłączenia pendrive’a i przerzucenia nań wybranego pliku.

Kilka dodatkowych funkcji

Stworzony przez ECE odtwarzacz może wam także posłużyć jako budzik. Macie możliwość ustawienia alarmu i określenia godziny, o której Orion się włączy lub wyłączy. Wśród innych dostępnych funkcji warto wymienić: kalkulator, kompas, możliwość stworzenia notatki głosowej i oczywiście dwa rodzaje radia. Jeśli chcecie korzystać z klasycznego FM, musicie podłączyć słuchawki, które posłużą jako antena. Jest jednak także możliwość odtworzenia radia z internetu, ponieważ Orion łączy się z Wi-Fi.

Odtwarzacz ma także dość wytrzymałą baterię. Wytrzymuje około 10 godz., jeśli pracujemy na niej bez przerwy.

Orion ECE to, moim zdaniem, najlepszy odtwarzacz książek mówionych na polskim rynku.

Od 1 stycznia br. dofinansowanie do białych lasek zostało podwyższone i różni się w zależności od rodzajów tego wyrobu. To z pewnością dobra wiadomość dla osób niewidomych.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 г. 1826) wprowadzono następujące kwoty dofinansowania:

 • laska podpórcza nieskładana (kod S.08.01) − 100 zł,
 • laska podpórcza składana (kod S.08.02) − 140 zł,
 • laska orientacyjna jednolita (kod S.08.03) − 200 zł,
 • laska orientacyjna składana (kod S.08.04) − 250 zł,
 • laska sygnalizacyjna składana (kod S.08.05) − 220 zł,
 • końcówka do laski orientacyjnej (kod S.08.06) − 30 zł do końcówki zwykłej lub końcówki obrotowej.

Obecnie można uzyskać i zrealizować kilka zleceń jednocześnie np. na laskę orientacyjną, na laskę sygnalizacyjną oraz na dodatkową końcówkę. Nie można natomiast dostać dwóch zleceń na laski orientacyjne (jednolitą i składaną).

Zlecenie na białe laski można zrealizować w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej, Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Karmelickiej 26 w Warszawie. Tel.: 22 635 67 02, 22 635 67 33, 22 349 97 87, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: Przychodnia PZN

Kochani,
prowadzę badania psychologiczne normalizacyjne osób niewidomych i szczątkowo widzących (ostrość widzenia max 0,05, pole widzenia max 20st.) w wieku 5-20 lat. Badania odbywają się na terenie poradni ZPPP2 w Poznaniu. Poszukuję osób chętnych do udziału w badaniu, szczególnie dzieci i młodzież 5-18l. Celem jest opracowanie norm do testu psychologicznego IDS2-N, który umożliwia ocenę rozwojową kkuczowych sfer funkcjonowania osób ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową. Narzędzie zostało przygotowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i jest bezcenne, ponieważ innego znormalizowanego testu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych i szczątkowo widzących, umożliwiającego planowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej obecnie w Polsce nie mamy. Proszę o udostępnianie tej wiadomości,przekazywanie informacji i kontaktu osobom dorosłym 18-20 i rodzicom dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, ktore mogłyby wziąć udział w badaniu.
Z góry bardzo dziękuję
Można się kontaktować pod podany numer telefonu lub messengera
Paulina Kalka
 
 

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu do 2 października. Jest to jedno z uprawnień wyborców z niepełnosprawnością.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy z orzeczeniem organu rentowego o:

 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy dla osoby żyjącej w gospodarstwie rolnym, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Głosować korespondencyjnie mogą również:

 • wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej na 13 dni przed wyznaczonym terminem wyborów. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej na pięć dni przed terminem wyborów. Natomiast wyborca, który zacznie podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej na dwa dni przed terminem wyborów.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoszenie, może być dokonane:

 • ustnie;
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej – opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby;
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie.

Takie zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborca dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca niepełnosprawny może zażądać w zgłoszeniu dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Może on też zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych.

Wyborca, który głosuje korespondencyjnie, będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca – nie później niż na sześć dni przed terminem wyborów – otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. W skład takiego pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeżeli wyborca zażądał jej przesłania).

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleić. Jeśli koperta nie zostanie zaklejona, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie się podpisać.

Kopertę zwrotną – która zawiera zaklejoną kopertę z kartą do głosowania oraz podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu – należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej:

 • w dniu wyborów – jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 • w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
 • w trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do obwodowej komisji wyborczej.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, przekazuje – najpóźniej w dniu wyborów – przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną.

Szczegółowa informacja na temat uprawnień wyborców z niepełnosprawnością znajduje się pod tym linkiem: https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1691650279_zpow501172023-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym-2.pdf.

Dodatkowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Już w piątek 12 maja o godzinie 20:00, wokaliści z 24 krajów i 4 kontynentów zaprezentują swoje piosenki podczas Międzynarodowego Konkursu Piosenki dla Niewidomych i Słabowidzących.

Konkurs jest organizowany przez klub młodzieżowy Niemieckiego Związku Niewidomych i Słabowidzących (DBSV) wraz z VIEWS International z Belgii. Polskę reprezentuje Zuzia Mulec, która została wybrana w eliminacjach spośród trzech kandydatek zgłoszonych do konkursu.

Zuzia jest autorem tekstu i kompozytorem muzyki do piosenki „W dal”. Akompaniował jej będzie Rok Mulec na instrumencie klawiszowym.

Celem konkursu jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego na poziomie krajowym i europejskim. Organizatorzy stawiają na propagowanie kultury muzycznej wśród osób z dysfunkcjami wzroku.

Transmisję na żywo z Wielkiego Finału będzie można obejrzeć za pośrednictwem serwisu YouTube pod tym linkiem

Będzie można oddać swój głos na ulubioną piosenkę poprzez formularz online. Głosowanie jest dostępne tylko w określonym czasie Pamiętaj! Możesz oddać tylko jeden głos z jednego urządzenia https://strawpoll.com/

Polskie tłumaczenie finału, w trakcie relacji na żywo, będzie dostępne na stronie: https://tyflopodcast.net/live/, https://www.facebook.com/tyflopodcast, https://www.youtube.com/@TyfloPodcast

Zachęcamy do głosowania na naszą reprezentantkę. Jeśli spodoba się jej głos i piosenka której jest autorką, może dzięki naszym głosom ten konkurs okaże się dla niej szczęśliwy.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN